Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer på klaptræet.dk
Klaptræet.dk ejes af Klaptræet / Hallsted ApS, CVR-nr. 43725378, adresse Stengade 26e - Baghuset, 3000 Helsingør, tlf. +45 93553000, e-mailadresse stengade26@gmail.com.

Aftalerne indgås på dansk.

Fortrydelsesretten gælder kun for private forbrugere, der handler via klaptræet.dk. Erhvervsdrivende har ikke fortrydelsesret.


For fysiske varer købt på klaptræet.dk gælder følgende regler:

Betaling og levering

Vi modtager betaling med Dankort, Maestro, Mastercard kreditkort, Mastercard debetkort, Mobilepay, Visa, Visa debet og bankoverførsel.

For varer der skal sendes trækkes beløbet først når afsendelsen finder sted.

Hvis du har bestilt flere varer som skal sendes, og en af varerne er i restordre, trækker vi først betalingen for denne vare, når varen afsendes.

Priserne er angivet i danske kroner. Oven i prisen skal tillægges prisen for fragt. Du vælger fragtformen i slutningen af bestillingsforløbet. Der kan evt. pålægges betalingsgebyr, afhængig af den valgte betalingsform.

Vi leverer varen 1-3 dage efter dit køb.

Vi leverer varerne med (vi tilbyder kun afhentning).
Vi leverer til Danmark, Grønland, Norge, Sverige, Tyskland, Finland, Storbritannien.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde en aftale uden begrundelse inden for 14 dage

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en anden person, som du har valgt (dog ikke transportøren), får varen i fysisk besiddelse.

Hvis du har bestilt flere varer i en ordre, og vi ikke kan levere varerne samtidig, løber fortrydelsesfristen fra du eller en anden person, som du har valgt (dog ikke transportøren) får den sidste vare i fysisk besiddelse.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Sådan udnytter du fortrydelsesretten

Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder. Du kan fx sende et brev eller en e-mail, hvor du oplyser, at du fortryder til Klaptræet / Hallsted ApS, Stengade 26e - Baghuset, 3000 Helsingør, +45 93553000, stengade26@gmail.com.

Du kan benytte lovens standardfortrydelsesformular fortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. Fortrydelsesformularen findes sidst i ordrebekræftelsen.
Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om, at du fortryder købet, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Returnering af varen og returomkostninger

Hvis du har fortrudt købet af en vare, skal du sende eller aflevere varen til Stengade 26e - Baghuset, 3000 Helsingør uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Varer kan ikke sendes pr. efterkrav eller uden omdeling.

Du skal selv betale for returnering af varen.

Tilbagebetaling af pengene ved fortrydelse

Når du fortryder, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder eventuelle leveringsomkostninger
Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Vi kan dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller til du har fremsendt dokumentation for, at varerne er returneret.
Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Afprøvning af varen og emballage

Du hæfter kun for en evt. forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som den fungerer på.
Du må normalt undersøge varen på samme måde, som man kan og må i en forretning, men du må ikke tage den i brug. Hvis du har brugt den på en måde, som man ikke må eller kan i en forretning, og vi ikke kan sælge den igen, eller ikke kan sælge den til fuld pris igen, må du regne med, at vi fratrækker værdiforringelsen i det beløb, du skal have tilbage. Hvis varen ikke længere har en handelsværdi, tilbagebetaler vi ikke købsbeløbet.
Du skal tilbagelevere varen i originalemballagen.
Du bør endvidere sørge for, at varen er forsvarligt indpakket, når du returnerer den. Du bærer selv risikoen for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer.

Reklamation - Hvis der er noget galt med varen

Hvis du køber en vare, og der er en mangel ved den - f.eks. en materiale- eller fabrikationsfejl - finder købelovens regler anvendelse. Du har 24 måneders reklamationsret, forudsat du reklamerer inden for rimelig tid. Hvis du reklamerer indenfor 2 måneder vil reklamationen altid være rettidig. Få mere information på vores RMA side.

Du kan også bruge reklamationsskemaet, som du kan downloade her.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger.

Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Gem postkvittering inkl. oplysning om fragtomkostninger samt evt. track- and trace-nummer.

Fortrolighedspolitik

Vi forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Vi vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Vi vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via dette link.
EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - https://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse stengade26@gmail.com.


For bookning af lokaler og arrangementer gælder følgende regler:

Vilkår for leje af lokaler i Klaptræet.

Besøg vores lokaler inden dit arrangement: På vores hjemmeside kan du se billeder og Du/I er naturligvis velkommen til at komme og se lokalerne, og vi anbefaler det specielt, hvis man skal holde fest. Husk at booke en aftale først. 

Udover selve lokalet følger en række faciliteter med. Det indbefatter vores anretterkøkken, dame/herretoilet, garderobe med bøjler, borde, stole, service - herunder glas, tallerkener og bestik til fri benyttelse samt slutrengøring. Musikanlægget er med mulighed for at der kan streames musik via husets Wifi. Efter aftale er der mulighed for at låne mikrofon og andet AV-udstyr. I kan frit benytte vore musikanlæg ligesom det er muligt at lade DJ/Live-band spille op til dans. Toiletterne er udstyret med toiletpapir, sæbe og engangshåndklæder samt håndsprit.

Anretterkøkkenet giver mulighed for anretning af medbragt menu men ikke til tilberedning af mad. Du er velkommen til at benytte eget serverings-/bar-/oprydningspersonale men vi anbefaler dog at du benytter vores eget personale - de kender stedet bedst, kan betjene vores maskiner og ved hvordan man passer på vores faciliteter. Det er helt op til jer hvem i ønsker at bruge til f.eks. catering, blomster, oppyntning m.v. Såfremt du ønsker at benytte vores bar i kælderetagen kræver dette at du benytter vores barpersonale og ønsker du at benytte køkkenet på 1.sal kræver dette at vort køkkenpersonale anvendes. Du KAN bestille mad udefra eller benytte husets kokke efter eget valg. Du KAN bruge de udendørs siddepladser/areal efter nærmere aftale uden ekstra pris. 

Fest/Arrangementet skal pga Klaptræets beliggenhed midt i centrum af Helsingør slutte senest kl.02 med mindre andet skriftligt er aftalt. Det er tilladt at spille musik helt indtil festen slutter, så længe at alle vinduer og døre er lukkede. Oprydning kan foregå herefter. Ophold i gården må på ingen måde finde sted efter kl 22

Afbestilling/Annullering: Ved afbestilling mere end 6 måneder før den lejede dag, refunderes hele det indbetalte beløb (leje og depositum). Ved afbestilling senest 3 måneder før den lejede dag, tilbagebetales halvdelen af lejen samt hele depositummet. Ved afbestilling senere end 3 måneder før den lejede dag, tilbagebetales kun depositummet.

Betaling: Eventuelt depositum betales når den endelige reservation/aftale om lejemålet er indgået. Såfremt der ikke er indgået aftale om depositum betales ved indgåelse af aftalen kr. 2.000 Restlejen skal betales senest 2 md. før arrangementet. Udlejer har ret til at annullere reservationen, såfremt lejen ikke betales til aftalte tid. I det tilfælde, vil eventuelt betalt depositum og allerede indbetalt delleje ikke blive tilbagebetalt. Ved reservation ud over det aftalte antal gæster, skal udlejer have besked senest 7 dage før. Der kan ikke foretages tilbagebetaling for lavere antal gæster efter en mdr. før arrangementet. Betaling for personale, mad, drikkevarer skal betales senest samme dag som arrangementet afholdes og senest ved arrangementets afslutning.

Ved force majeure (strejke, ildløs, vandskade, forstyrrelser i el- og varme leverancer, lukning af lokalerne, m.m.) er udlejer berettiget til annullering eller indskrænkning af arrangementet uden erstatningspligt overfor lejer. Såfremt udlejer af tvingende årsag, er nødsaget til at annullere aftalen får lejer sit depositum/fuld og betalt leje retur. Der kan ikke gøres krav mod udlejer for eventuel annullering af aftalen. Ved manglende fremmøde har udlejer krav på fuld betaling for arrangementet. Udlejer returnerer eventuelt depositum, evt. med fradrag til lejer straks efter endt arrangement. 

Vi gør opmærksom på, at der løbende er forskellige aktiviteter i Klaptræet, hvor indretningen løbende undergår forandring. Vi kan derfor ikke garantere, at der vil være den samme udsmykning og opstilling i huset, når I skal afholde jeres arrangement, som på tidspunktet hvor I bookede lokalerne.

Prisen for leje af lokalerne dækker: Driftsomkostninger (el, vand, varme), lydanlæg – med mulighed for at afspille musik, borde & stole til max 100 personer – uden opstilling, slutrengøring.

Prisen dækker ikke: Afrydning, oprydning og opstilling af borde og stole, personale, ekstraudgifter til renovation / fjernelse af affald.

Bomberør og konfetti er ikke tilladt. Såfremt lejer eller dennes gæster nedbringer og benytter konfetti, bomberør eller balloner med løst konfetti eller konfettilignende elementer pålægges lejer en ekstraomkostning til rengøring der afregnes med kr 350,- pr påbegynde persontime - dog minimum kr 3.000,-

Rygning er ikke tilladt indendørs i lokalerne - gælder også e-cigaretter og andre lignende . Ved rygning udendørs i gården påhviler det lejer selv at opstille askebægre, samt at opsamle evt. skodder. 

Affald og oprydning: Det påhviler lejeren at sørge for fjernelse af affald der skal lægges i de anviste affaldscontainere. Madaffald skal pakkes i sorte sække og kastes i containeren. Lokalerne skal efterlades ryddede og og service klargjort til opvask. Gulvene skal fejes.

Lejers ansvar: Lejer har det fulde ansvar for de lejede faciliteter og dets anvendelse. Lejer er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter og inventar, forvoldt af lejer eller dennes gæster. Lokalerne kan alene lejes af myndige personer. Lejer har pligt til uopfordret at oplyse om eventuelle skader. Ved leje af lokalerne er lejer selv ansvarlig for eventuelle myndighedsgodkendelser eller andet, som knytter sig til arrangementet. Udgifter herved er udlejer uvedkommende. Såfremt der ved aflevering af lokalerne er sket ødelæggelser, som ikke skyldes sædvanlig slitage, herunder bl.a., og ikke udtømmende: Køkkenudstyr, service, andet løsøre, inventar, borde, stole mv., er lejer erstatningspligtig for de ødelagte genstande. Eventuel erstatning for beskadiget service, inventar mm. beregnes af udlejer efter nyanskaffelsesprisen. Lejer forpligtiger sig til at sikre, at der ikke sker hærværk på ejendommen. Lejer bærer ansvaret for hærværk i lejeperioden. Ingen personer må stå på hverken borde eller stole. Borde og stole må ikke tages med udenfor. Udbedring af eventuelle skader i lokalerne må alene foretages på foranledning af udlejer. Lejeren jævnfør lejekontrakten skal selv være tilstede under hele arrangementet. Det er ikke tilladt, at videreudleje eller udlåne lokalerne til andre. Døre og vinduer skal holdes lukkede. Der er forbud mod brug af åben ild og grill udendørs. Det er ikke tilladt at medbringe hunde eller andre kæledyr uden forudgående skriftlig aftale. Indendørs er det forbudt at stille stearinlys og lignende i vindueskarmene og direkte på bordene. Fyrværkeri er ikke tilladt. Lejeren skal ved modtagelse af festlokalet, påpege eventuelle fejl og mangler. Lejeren kan ikke reklamerer over fejl og mangler efter lejemålets påbegyndelse.  Hvis klager fra naboerne over urimelig høj musik og larmende gæster ikke straks imødekommes, kan udlejer lukke festen uden yderligere varsel og ansvar.

Erstatningsansvar: Hvis lokalerne ikke afleveres som nævnt herover, fratrækkes udgiften til rengøringsfirmaet fra depositummet. Knust service, ødelagt inventar, fjernelse af stearin, tyggegummi, cigaretskodder og andet, betales af lejer og fradrages i depositummet. Misbrug af brandslukkerne, kræver omfattende rengøring og i givet fald vil lejer blive påført en betydelig udgift på op til kr. 5.000,00 som opkræves særskilt.

Vagt- og servicepersonale: Udlejer forbeholder sig retten til at betinge, at vagt- og/eller servicepersonale hyres ind til at afvikle arrangementet, hvis udlejer skønner at arrangementsafviklingen påkræver sådanne hensyn. 

Personlige ejendele: Vi gør for god ordens skyld opmærksom på, at ejendele og værdigenstande, der opbevares i Klaptræets lokaler, opbevares på eget ansvar. Lejers eventuelle tab ved indbrud er ikke dækket af Klaptræets forsikring.

Ungdomsfester: Ønsket lokalet lejet til ungdomsfest, personer under 25 år eller selskaber hvor størstedelen af gæsterne er under 25 år finder et fast tillæg efter nærmere aftale sted ligesom der stilles krav om forhøjet depositum, vagtpersonale m.v. Kontakt os venligst for yderligere oplysninger.

Persondataloven - Samtykkeerklæring: Når du indgår aftale om leje af lokaler i Klaptræet accepterer du samtidig at udlejer må opbevare de oplysninger du har givet os. Du har altid ved henvendelse, ret til at få slettet dine personoplysningerne.

For billetter købt til forestillinger og arrangementer gælder følgende regler:


Vilkår køb af billetter til koncerter, events mv.

Ved at handle på klaptræet.dk accepterer du nedenstående retningslinjer/betingelser for køb; alle særlige retningslinjer, som vedrører et produkt og/eller et arrangement; andre retningslinjer fra arrangøren; og alle retningslinjer fra spillestedet (herunder retningslinjer for adgang). Vi forbeholder os ret til, fra tid til andet, at foretage ændringer i disse retningslinjer. Såfremt vi foretager sådanne ændringer, vil en opdateret version af denne købspolitik være tilgængelig på vores hjemmeside. Derfor anbefaler vi, at du regelmæssigt holder dig opdateret om de aktuelle vilkår og betingelser. Alle køb er underlagt den, på købstidspunktet, gældende version af disse retningslinjer/betingelser. Hvis du ikke kan acceptere eller er enig i en revideret version af denne købspolitik, skal du ikke foretage et køb.

Om forholdet mellem billetkøberen og Klaptræet


Billetters gyldighed

Klaptræet påtager sig ikke ansvaret for gyldigheden af billetter, der måtte være købt udenom Klaptræet og Klaptræets officielle salgskanaler og -steder. Så køb altid billet(ter) hos Klaptræet direkte eller ved en autoriseret billetformidler. Så får du din(e) billet(ter) til den rigtige pris. Og du er sikker på billetternes gyldighed.


I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. Klaptræet yder dog en særlig service til kunderne, herunder en særlig fortrydelesret. Læs mere i nedenstående. Læs desuden mere om andre varer/tjenesteydelser nederst på denne side.


Forsendelse og risiko vedrørende fysiske billetter

Klaptræet gør særligt opmærksom på, at forsendelsesrisikoen påhviler køber, og Klaptræet påtager sig intet ansvar eller risiko for fysiske billetters hændelige undergang, forringelse, bortkomst eller beskadigelse under forsendelsen til køber. Se dog herunder om erstatningsbilletter.

Klaptræet hæfter ikke for fejl begået af kunder i forbindelse med indtasting af kontaktoplysninger. Klaptræet hæfter heller ikke, hvis sådanne fejl måtte medføre, at billetter ikke når frem til kunder i tide.


Hvis adresseoplysningerne på ordren ikke er korrekte, påtager Klaptræet sig ikke ansvar for forsendelsen eller evt. bortkomst af denne. For at Postnord kan levere korrekt, skal modtagers navn stå på postkassen, som hører til den angivne adresse, og det er afsenders ansvar at kontrollere dette. 

Se endvidere vores Leveringsbetingelser her.


Erstatningsbilletter

Klaptræet vil som en service i forbindelse med langt de fleste arrangementer være i stand til at udstede erstatningsbilletter, såfremt dine fysiske billetter ikke kommer frem, bortkommer eller er blevet beskadiget. Kontakt os på tlf. 93553000, såfremt du har behov for at få dine billetter erstattet. Det koster pr. billet + 30 kr. i administrationsomkostninger. Ved udstedelse af erstatningsbilletter ugyldiggøres de oprindelige billetter. Når en udskrivning af erstatningsbilletter er gennemført, er det ikke muligt at fortryde ordren.


Ændring af navn på billet 

Til arrangementer hvor personlige billetter er påkrævet er det muligt for den oprindelig billetkøber, at skifte navn på en eller flere billetter ved henvendelse til Klaptræet. Billetkøberen skal blot oplyse de sidste 4 cifre i kortnummeret betalingen oprindelig er foretaget med, samt ordrenummer på købet. Prisen er 30,- kr. pr. navn der ændres. 

Refundering og aflysning

I tilfælde af aflysning refunderes i sådanne tilfælde billetkøbet som udgangspunkt altid til billetkøber. 

Gebyrer, tillæg samt eventuelle forsendelsesomkostninger refunderes ikke. Mere information om refundering.


Aflysning

I tilfælde af aflysning kan køber vælge at få billetprisen refunderet. Klaptræet forbeholder sig ret til, i sjældne og/eller ekstraordinære tilfælde, at erstatte billetten med en tilsvarende kunstner/arrangement. Ændringer i repertoire, delvis gennemførelse af et arrangementet sidestilles ikke med en aflysning, hvorfor pengene herfor som udgangspunkt ikke refunderes. 


 

Om betaling og fortrydelsesret


Betaling

På Klaptræet.dk modtages betaling med følgende betalingsformer og betalingskort:


Dankort

VISA/Dankort

PayPal

MobilePay 

MasterCard

Diners Club

Visa Electron

Bemærk: Visse udenlandske kreditkort accepteres ikke på Klaptræet.dk af sikkerhedsmæssige årsager. 


Personhenførbare oplysninger (navn, adresse mv.) opbevares og transmitteres i et lukket netværk. Der er altså ikke adgang til disse oplysninger fra internettet. Alle oplysninger vedrørende betalinger sendes krypteret til Nets via betalingsgateway'en.


Se i øvrigt vores Persondatapolitik.


Fortrydelsesret

I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. Se dog afsnit herunder.

Som kunde hos Klaptræet får du en række fordele, herunder en særlig fortrydelsesret på dit billetkøb. Du skal blot inden for 24 timer efter købet kontakte os via kontaktformularen på Klaptræet.dk – så returnerer vi dine penge. Vær opmærksom på, at der skal være mere end 14 dage til arrangementet, for at du kan få refunderet dine penge for billetkøbet

Den udfyldte formular skal være Klaptræet i hænde inden 24 timer – ellers bortfalder fortrydelsesretten, og vi henviser til de gældende regler for fortrydelsesret på billetter. 


Bemærk, at selve tilbagebetalingen af dine penge kan tage nogle dage, efter din anmodning om refundering er blevet godkendt.


Fortrydelsesret i øvrigt:

I forbindelse med køb af billetter til en række arrangementer, er det muligt at tilføje/tilkøbe en vare/tjenesteydelse. Du kan derfor i visse tilfælde fortryde dit tilføjede køb i 14 dage efter, at du har modtaget varen/tjenesteydelsen.


Undtagelser til reglerne om fortrydelsesret

Der er en række undtagelser til fortrydelsesretten. I forhold til de tjenesteydelser, som kan købes på Klaptræet.dk, er undtagelserne relevante for aftaler om:


- transport, herunder rejser med fly, bus, tog, taxi m.v.

- indkvartering, fx på hotel, vandrehjem eller campingplads og leje af sommerhus

- forplejning, fx restaurantbesøg og levering af mad (catering)

- rekreative fritidsaktiviteter, herunder underholdnings-, idræts- og lignende kulturbegivenheder, fx koncerter, teaterforestillinger og sportsarrangementer


De anførte tjenesteydelser er dog kun undtaget fra fortrydelsesretten, hvis det fremgår af aftalen, hvornår (hvilken dag eller bestemt periode) den pågældende tjenesteydelse skal udføres. Dette vil dog normalt være tilfældet for tjenesteydelser, som købes via Klaptræet.dk.


Hvis aftalen vedrører en ikke-finansiel tjenesteydelse eller en vare, som skal fremstilles eller tilpasses efter dit individuelle behov, gælder fortrydelsesretten kun, indtil udførelsen, fremstillingen eller tilpasningen begynder, når du forinden har givet dit samtykke til, at arrangøren kan begynde udførelsen m.v. inden fortrydelsesfristens udløb.


Fortrydelsesretten er betinget af, at varen leveres tilbage til arrangøren i væsentlig samme stand og mængde, som den var ved leveringen til dig.


Udøvelse af fortrydelsesret

Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret over for Klaptræet, skal du tage direkte kontakt til Klaptræet og derefter returnere varen til os. Klaptræet vil derefter tilbagebetale købesummen til dig. Du kan også bruge fortrydelsesretten ved at undlade at modtage eller indløse forsendelsen fra Klaptræet.


Bemærk

Om varens stand, når du sender den tilbage: Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover, hvad der beskrevet ovenfor, kan arrangøren betragte den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.


Om tilbagebetaling af købsbeløbet: 

Som hovedregel gælder, at hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer arrangøren alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Tilbagebetalingen søges videst muligt gennemført med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.


Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.


Du kan læse mere om fortrydelsesretten og undtagelser hertil på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.forbrug.dk.


Om fremsættelse af klage

Hvis du ønsker at fremsætte en klage, skal du rette henvendelse via kontaktformularen som du finder på Klaptræet.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Forbrugerklagenævn, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 


Overdragelse

Lovforbud mod videresalg i kommercielt øjemed: det er, jf. "Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer”, ikke tilladt at sælge og videresælge billetter til overpris i Danmark. Det betyder bl.a., at det er forbudt at videresælge billetter med fortjeneste. 

Særlige begrænsninger

Bemærk også, at der på de enkelte arrangementer kan være andre eller yderligere begrænsninger i forhold til billetters overdragelighed. Billetter må ikke anvendes kommercielt til pakkesalg, konkurrencer, videresalg eller lignende, med mindre Klaptræet har givet tilladelse hertil.


Om adgang til et arrangement

Kontroller billettens oplysninger, herunder om arrangement, dato/tidspunkt og adresse.

Stregkoden på billetten tillader kun adgang for én person, med mindre andet fremgår. Ulovlig kopiering eller videresalg af billetter kan medføre, at du nægtes adgang til arrangementet. Klaptræet har intet ansvar for problemer, som skyldes ulovlig kopiering og/eller videresalg af billetter.


Der vil ofte være begrænsninger i, hvilke effekter der må medbringes til arrangementet, fx drikkevarer, dåser, flasker, mad, kamera, videoudstyr, laserpinde, stole, paraplyer, fyrværkeri, våben og lignende.

Læs evt. mere på klaptæet om vilkår herom for det konkrete arrangement. 


Klaptræet forbeholder sig ret til at nægte adgang til arrangementet, eller at fjerne enhver person fra arrangementet, med henvisning til gældende sikkerhedshensyn (herunder crowd surfing, moshing, eller at man ikke lever op til de krav, der stilles for at mindste spredningen af Covid-19) - eller enhver uacceptabel form for opførsel, som kan medføre skade, personskade eller irritation, eller som overtræder arrangørens retningslinjer. Enhver overtrædelse heraf vil medføre, at man ikke er berettiget til refundering.


I henhold til den enhver tid gældende lovgivning vil ethvert ansvarsforhold Klaptræet har i forhold til en billet være imellem den oprindelige billetkøber og Klaptræet.

Generelle betingelser:

Købsaftalen er omfattet af dansk rets almindelige regler.

Der er først indgået en bindende aftale, når Klaptræet har modtaget/registreret betaling.

Vi forbeholder os ret til, uden forudgående varsel, at ændre disse betingelser. Ændringer gælder herefter efterfølgende ordrer. Det er dit ansvar at tjekke op på, om der er sket ændringer i betingelserne.


Forbehold:

Klaptræet tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser – herunder udsolgte arrangementer.